Pcs Construction skrev i dag kontrakt med Kleven Verft på BN 394 Gitte Henning