Pcs Construction har skrevet kontrakt med Vard Aukra for BN 880