Pcs Construction har skrevet kontrakt med Fitjar Mek. på overflatebehandling av 6 stk. service båter