Pcs Construction har skrevet kontakt med Kleven Myklebust på to stykk nybygg