Pcs Construction har signert kontrakt med Vard Brattvåg og Vard Langsten

Pcs Construction har signert kontrakt med Vard Brattvåg på BN 883. Vi takker for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid. Skipet er et avansert krillfartøy som skal leveres til Aker BioMarine.

Pcs Construction har og signert kontrakt med Vard Langsten for overflatebehandling av alle innvendig rom på BN 882. Arbeidet skal utføres i fellesferien. Vi takker for oppdraget å ser frem til et godt samarbeid.