Pcs Construction har i dag signert kontrakt med Kleven Myklebust for BN 388