Pcs Construction har fått oppdraget å overflatebehandle BN 834 på Vard Langsten