Pcs Construction har fått i oppdrag å oppgradere RSW tankene på Ocean Ventures