Pcs Construction har fått i oppdrag å oppgradere RSW tankene på M/S FONNE