Pcs Construction har fått i oppdrag å blåse og male RSW tankene på M/S NAMSOS