Pcs Construction AS kan med glede opplyse om at vi har skrevet kontrakter med Vard Aukra på to baseflåter