Pcs Construction AS har skrevet rammeavtale med GMC Maritime i Stavanger