Pcs Construction AS har skrevet kontrakt med Vard Langsten for overflatebehandling av BN 882