Pcs Construction AS har skrevet kontrakt med Vard Aukra for BN 900 og 901