Pcs Construction AS har skrevet kontrakt med ST 1 Norge for overflatebehandling av tanker på tankanlegget til ST 1 i Ålesund