PCS Construction AS ble i dag enig med Vard Langsten om overflatebehandling av BN 871