Pcs Consstruction AS har skrevet kontrakt med Vard Aukra for overflatebehandling av BN 902